รักษ์ทะเลสิเกา เก็บขยะ ปล่อนสัตว์น้ำ สร้างความสมบูรณ์


วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กรม ทช. โดย สำนักงานบริหาร ทช.ที่7(ตรัง) จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2560 ณ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หาดคลองสน หมู่ที่ 2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง มี หน่วยงาน อ.สิเกา, สถานศึกษา, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ก..


อ่านต่อ

คืนป่าและพันธุ์ปลา ฟื้นฟูปากน้ำปราณ


วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กรม ทช. โดย สำนักงานบริหาร ทช.ที่3(เพชรบุรี) จัดกิจกรรมเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 7 ณ ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเครือข่ายกลุ่มประมงเรือเล็กปากน้ำปราณ และกลุ่ม..


อ่านต่อ

ทช.ร่วมพัฒนางานสาธารณสุขชายทะเลระยอง


วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กรม ทช. โดย ศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง) ร่วมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขชายทะเลและพื้นที่เกาะ จ. ระยอง บรรยายให้ความรู้เรื่องลักษณะของแมงกะพรุนชนิดต่างๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมฟังการบรรยาย การนำเสนอผลงานและเรื่องเล่าดีๆ ของ..


อ่านต่อ

พาน้องๆ ทำกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรที่บางปู

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กรม ทช. โดย สำนักงานบริหาร ทช.ที่2(ชลบุรี) จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "บ้านปลา บ้านหมึก บ้านนก" ครั้งที่ 1 ณ ค่ายพักแรม สถานพักผ่อนตากอากาศบา..

อ่านต่อ

ทช. ยินดีต้อนรับคณะดูงานความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลน

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 กรม ทช. โดย สำนักงานบริหาร ทช.ที่2(ชลบุรี) ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการพัฒนาเพื่อความมั่งคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่1 และคณะ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู..

อ่านต่อ

ทช.ตราด ร่วมกับชุมชนคืนความงามใต้ท้องทะเล

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 กรม ทช. โดย สำนักงานบริหาร ทช.ที่1(ระยอง) จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในพื้นที่แนวปะการัง จ.ตราด ตามโครงการ "การจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม" ซึ่งมีนักดำน้ำอาสาสมัครเข้าร่วมดำน้ำเก็บขยะ 20 คน

อ่านต่อ

ทช. ร่วมชุมชน ทำกิจกรรมคืนความสมบูรณ์ปากน้ำปราณ

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 กรม ทช. โดย สำนักงานบริหาร ทช.ที่3(เพชรบุรี) จัดกิจกรรมเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 6 ณ หมู่1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี เครือข่ายชุมชนบ้านกิ่ว คลองเก่า แ..

อ่านต่อ

ทช.ร่วมกรีนฟินส์ส่งต่อแนวทางเที่ยวทะเลอย่างเป็นมิตร

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. รายงานผลการจัดอบรมโครงการกรีนฟินส์ ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปาล์ม ไอแลนด์ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแนวทางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประกอบกิจกรรมท่องเ..

อ่านต่อ

 

จำนวนทั้งหมด 1044 รายการ

 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ipv6 ready