หาดทรายดำและป่าชายเลนตราด ของดีที่ต้องมาเยือน


วันที่ 19 สิงหาคม 2560 กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมฯ ป่าชายเลนที่1 (ตราด) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเยาวชนตราด 120 คน ร่วมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา..


อ่านต่อ

ชุมชนปากน้ำแขมหนู รักษ์ทะเลบ้านเกิด


วันที่ 19 สิงหาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ส่วนราชการในพื้นที่และเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำแขมหนู 200 คน จัดกิจกรรมถ่ายทอดผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทำซั้งเชือก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเทน้ำห..


อ่านต่อ

ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ


วันที่ 19 สิงหาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่4 ร่วมกับ บริษัท CPF อำเภอปะทิว เทศบาลตำบลชุมโค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.ชุมโค โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ป่าไม้ กลุ่มน้ำตาลและชาวบ้านในพื้นที่ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร จัด..


อ่านต่อ

ร่วมกันจัดงานล่องเรือปล่อยปลา ปลูกป่าชายเลน บอกรักแม่

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) ร่วมกับกลุ่มรักษ์เขาหลวง มูลนิธิไทยรักษ์ป่า กลุ่มเพื่อนทะเลปากพนัง และโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมล่องเรือปล่อยปลา ปลูกป่าชายเลน @บอกรักแม่ ..

อ่านต่อ

ทช. ร่วมงานพิทักษ์รักษ์ หาดภูเก็ต นำองค์ความรู้สู่ชุมชน

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามัน และหน่วยงาน ทช. ในพื้นที่ เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดค่ายนิทรรศการในงานพิทักษ์รักษ์หาดภูเก็ต โดยนำองค์ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล แมงกะพรุนพิษ และปะการังฟอ..

อ่านต่อ

ช่วยกันดูแลหญ้าทะเลท่าซัก เมืองนคร

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) ร่วมกับ อบต.ท่าซัก ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้แทนกรมประมง เครื่อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร และชุมชนในพื้นที่ 87 คน จัดประชุมการศึกษาบทบาทชุมชนในการจัดการ..

อ่านต่อ

ชุมชนบ้านแหลมกลัด ร่วมใจจัดงานอนุรักษ์ทะเล

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่1 ร่วมกับ อบต.แหลมกลัด ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร กอ.รมน. คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมกลัด และชุมชนบ้านปากคลองอาวระวะ 100 คน จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรแ..

อ่านต่อ

ชุมชนบางมะพร้าว พร้อมใจรักษ์ป่าชายเลน

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่4 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อบต.บางมะพร้าว และคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 90 คน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์อนุรักษ์พรรณพืชและสัตว์น้ำป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ..

อ่านต่อ

 

จำนวนทั้งหมด 1234 รายการ

 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ipv6 ready