สำรวจตลาดติดทะเล เน้นลดโฟมและพลาสติก


วันที่ 14 ตุลาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่4 ร่วมกับเทศบาล ต.พุมเรียง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกของตลาดชุมชนบ้านแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเปิดในช่วงตอนเย็นทุกวันเสาร์ มี 355 ร้าน ใช้..


อ่านต่อ

ทช. ร่วมเมืองชะอำ กำหนดแผนจัดการขยะหาดชะอำ


วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ ลงพื้นที่เตรียมการจัดระเบียบชายหาดปลอดบุหรี่ บริเวณชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยในเบื้องต้นได้เตรียมการสำรวจปริมาณขยะในบริเวณชายหาดตามหลักวิชาการ และหา..


อ่านต่อ

ร่วมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล


วันที่ 10 ตุลาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช. ที่1 (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงเรือเล็กอย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในงานมีการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เช่น ปลา ปู เพื่อเพิ่ม..


อ่านต่อ

ร่วมกำหนดมาตรการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช. ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับนายอำเภอไชยา นายกเทศมนตรีพุมเรียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ ทช. จัดประชุมกำหนดมาตรการแนวทางการจัดการขยะทะเล ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกของตลาดชุมชนบ้านแหลมโ..

อ่านต่อ

ทช. สำรวจพื้นที่กัดเซาะเกาะลิบง ตามที่ร้องเรียน

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช. ที่7 (ตรัง) ร่วมกับจังหวัดตรัง และ อบต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง สำรวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านหลังเขา หมู่5 ต.เกาะลิบง พบพื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะความยาวประมาณ 600 เมต..

อ่านต่อ

ทช. สำรวจพื้นที่กัดเซาะตามที่ชุมชนร้องเรียน

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช. ที่7 (ตรัง) ร่วมกับจังหวัดตรัง และ อบต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง สำรวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านหัวหิน หมู่6 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง พบพื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะความยาวประมา..

อ่านต่อ

ทช. ระยอง นำนักดำน้ำปลูกปะการัง เกาะมันใน

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช. ที่1 (ระยอง) นำเรือ ทช. 804 และ 111 ร่วมกับนักดำน้ำอาสาสมัคร รวม 15 คน ปลูกปะการังเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งพื้นที่ปะการัง บริเวณเกาะมันใน จ.ระยอง

อ่านต่อ

ทช. ระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช. ที่1 (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาปลูกป่าชายเลน" จัดขึ้นโดย PTT MCC Biochem ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างแหล่งที่อยู่..

อ่านต่อ

 

จำนวนทั้งหมด 1338 รายการ

 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ipv6 ready