ประมงพื้นบ้านเรือเล็ก คลองกะเฌอ (ท่ายายดา)
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 45/1 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เบอร์โทร: 081 9967826
นายสทานนท์ เมืองชล
2542
ลุ่มน้ำประแสร์
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 71 ต.ปากน้ำ อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทร: 081 3839468
นายสะอิ้ง ประสงค์ศิลป์
2547
เนินฆ้อ
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: - ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทร: 081 3839468
นายสำออย รัตนวิจิตร
2545
บางกะเฌอ
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 148 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เบอร์โทร: 089 8329334
นายวีรศักดิ์ คงณรงค์
2542
ประมงเรือเล็กอ่าวเจริญ
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 177 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทร: 089 0919391
นายชำนาญ ประทุมหวล
2550
แหลมรุ่งเรือง
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 16/13 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เบอร์โทร: 081 6872569, 087 5390526
นายจัตุรัส เอี่ยมวรนิรันดร์
2524
เทศบาลแกลง กะเฉด (อ่าวสินสมุทร อ่าวสวนสน)
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: - ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เบอร์โทร: 087 6335076, 083 5879478
นายประยูร เล็กรัตน์
2544
อาสาสมัครพิทักษ์ ตำบลคลองเคียน
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 19 ต.ลอ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
เบอร์โทร: 081 2873188
นายวิศิษฐ์ สุเมนทร์
2525
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บ้านในไร่
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 55/2 ต.เตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
เบอร์โทร: 086 9489568
นายบัณฑิต หลีบำรุง
2548
ประมงพื้นบ้าน บ้านน้ำเค็ม
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 13 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์โทร: 087 3846836
นายศักดา พรรณรังษี
2548
การจัดการป่าชายเลนโดยประชาชน หมู่6 บ้านทุ่งรัก
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 10/1 ต.นา อ.คุระบุรี จ.พังงา
เบอร์โทร: 081 0894592, 086 9722201
นายลิขิต ยอดยิ่ง
2548
ประมงพื้นบ้านเขาปีหลายร่วมใจ (ตำบลโคกกลอย)
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 66/2 ต.ลอ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
เบอร์โทร: -
นายสนอง สิงห์คาระ
2551
 

จำนวนทั้งหมด 393 รายการ

 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ipv6 ready