ทดสอบ
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง
เบอร์โทร: -
-
2560
อาสาสมัครพิทักษ์ ตำบลคลองเคียน
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 19 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
เบอร์โทร: 081 2873188
นายวิศิษฐ์ สุเมนทร์
2525
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บ้านในไร่
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 55/2 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
เบอร์โทร: 086 9489568
นายบัณฑิต หลีบำรุง
2548
ประมงพื้นบ้าน บ้านน้ำเค็ม
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 13 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์โทร: 087 3846836
นายศักดา พรรณรังษี
2548
การจัดการป่าชายเลนโดยประชาชน หมู่6 บ้านทุ่งรัก
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 10/1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
เบอร์โทร: 081 0894592, 086 9722201
นายลิขิต ยอดยิ่ง
2548
ประมงพื้นบ้านเขาปีหลายร่วมใจ (ตำบลโคกกลอย)
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 66/2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
เบอร์โทร: -
นายสนอง สิงห์คาระ
2551
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล บ้านท่าสนุก ตำบลมะรุ่ย
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 32/1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
เบอร์โทร: 087 2756742, 087 2714925, 085 8897384
นายสนทยา คำนึงการ
2547
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บ้านทุ่งนางดำ
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 12/1 ต. อ.คุระบุรี จ.พังงา
เบอร์โทร: 089 7284068, 087 0811642, 083 3960339
นางพิมพ์สนิท สุกสะอาด
2545
บริหารจัดการทรัพยากรชุมชุนบ้านบางติบ
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 47 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
เบอร์โทร: 089 4751537
นายประชา คาวิจิตร
2539
ราษฎ์รอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 12 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
เบอร์โทร: 087 8880117
นายสมาน ทันยุภัก
2542
พื้นบ้านอ่าวคั่นกระได
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 221/2 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทร: 080 0811274
นายโกศล จิตจำลอง
2551
อนุรักษ์แม่รำพึง
ที่ทำการสถานที่ติดต่อ: 60 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทร: 085 1777767
นายสุพจน์ ส่งเสียง
2548
 

จำนวนทั้งหมด 394 รายการ

 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ipv6 ready